Jaarverslag 2021

One planet

Jaarverslag 2021

Eneco produceert en levert steeds meer duurzame energie. Met ons One Planet Plan willen wij in 2035 klimaatneutraal zijn. Niet alleen met onze eigen activiteiten, ook met de energie die wij leveren aan onze klanten. Daarnaast ontwikkelen wij producten en diensten waarmee consumenten en bedrijven zelf duurzame energie kunnen produceren, opslaan, gebruiken en delen. De integratie tussen klanten, productiefaciliteiten (assets) en duurzame productie is een speerpunt. Wij zijn actief in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Download jaarverslag
As Tempelman, CEO Eneco

‘De energietransitie versnellen’

Lees hier de interviews

Resultaten op hoofdlijnen

Bedragen in miljoen euro

Uitstoot scope 1, 2 en 3 (Mton CO2)

2021 13,2
2020 13,9

Groei opgesteld duurzaam vermogen
(in MW)

2021 1.926
2020 1.726

CO2-uitstoot per geleverde warmte
(in kg CO2/GJ)

2021 26,9
2020 26,0

CO2-uitstoot van geleverde elektriciteit (in kg CO2/MWh)

2021 101
2020 141

Klantcontracten
(x 1.000)

2021 5.617
2020 5.558

Klanttevredenheid
(in %)

2021 90,2
2020 89,1

RIF (Recordable Injury Frequency)

2021 0,34
2020 0,23

eNPS (Employee Net Promotor Score)

2021 58
2020 64

Diversiteit (% vrouwen in leidinggevende posities)

2021 30,2
2020 25,0

Aantal medewerkers
(FTE)

2021 2.970
2020 2.835

Totale opbrengsten
(in € mln.)

2021 5.211
2020 4.148

Brutomarge en overige opbrengsten
(in € mln.)

2021 1.224
2020 1.094

Bedrijfsresultaat (EBIT) (in € mln.)

2021 222
2020 163

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) (in € mln.)

2021 572
2020 484

Nettowinst
(in € mln.)

2021 209
2020 118

Kasstroom uit operationele activiteiten (in € mln.)

2021 42
2020 551

Investeringen (en acquisities) in vaste activa (in € mln.)

2021 532
2020 549

Balanstotaal
(in € mln.)

2021 9.878
2020 6.281

Groepsvermogen
(in € mln.)

2021 2.921
2020 2.948

Rentedragende schulden (in € mln.)

2021 1.425
2020 828

Credit Rating

2021 A-
2020 A-

ROCE (in %)

2021 4,7
2020 3,5

Groepsvermogen / totaal vermogen (in %)

2021 29,6
2020 46,9

Netto schuld / EBITDA

2021 1,35
2020 0,56

ICR (Interest Coverage Ratio)

2021 7,8
2020 8,5

Energiecijfers

Thema's

Downloads

0
1
2
3
4
5
6
7