Een integrale aanpak op elk front is de enige aanpak die werkt

Een integrale aanpak op elk front is de enige aanpak die werkt

Jeanine Tijhaar, CFO Eneco
Een integrale aanpak op elk front is de enige aanpak die werkt

We hebben een interview met Jeanine Tijhaar, CFO van Eneco, over risico’s in de energietransitie, compliance, finance, digital en leiderschap. De enige en juiste aanpak voor het managen van alle risico’s in de keten is een integrale benadering. Duurzaamheid maakt hiervan uiteraard deel uit.’

‘Het One Planet plan zit in het hart van onze organisatie’, opent Jeanine het gesprek. ‘Uiteraard helpen wij onze klanten om te verduurzamen en zetten we in op radicale elektrificatie door bijvoorbeeld woningen van het gas te halen, maar ook finance heeft een belangrijke rol te spelen in de realisatie van de duurzame ambities. Bij acquisities, investeringen en portfolio beslissingen kijken we niet alleen naar financiële ratio’s maar ook naar CO2. Deze integrale benadering helpt ons. Een ander voorbeeld is de financiering van Eneco, waar de realisatie van KPI’s op het gebied van duurzaamheid resulteert in een korting op onze lening. Hiermee creëren we een win-win met lagere kosten en dus een betere basis om de financiering van de onderneming op gezonde wijze vorm te geven.’

We managen al onze risico’s integraal in de cloud.

Impact van de energietransitie 

‘De energietransitie heeft behoorlijk wat impact. Neem bijvoorbeeld het weer in combinatie met de huidige hoge prijzen. Schommelingen in temperatuur of wind kunnen nu een groter deel van de resultaten beïnvloeden. Aangezien Eneco een geïntegreerd energiebedrijf is, zijn we in staat om fluctuaties in het resultaat beter op te vangen dan anderen die alleen verkoop van energie doen. De komende jaren zal de elektriciteitsopwekking steeds meer uit duurzame bronnen zoals wind en zon komen; hierdoor wordt het belang van flex assets groter om onbalanssituaties te kunnen opvangen. Wij hebben nu reeds verschillende flex assets in onze portefeuille waarmee we de netstabiliteit ondersteunen. Daarnaast zullen we hierin blijven investeren’, aldus Jeanine.

Compliance en risicobeheersing 

Jeanine Tijhaar: ‘De komst van onze nieuwe aandeelhouder heeft geleid tot een project om J-SOx-compliant te worden als aanvulling op bestaande beheersingsmaatregelen. Hierin moet expliciet worden aangetoond dat alle interne controles omtrent de financiële rapportering waterdicht zijn. Ook moet er periodiek gerapporteerd over de opzet van de controles en de werking ervan. Samen met onze risicoframework (COSO-ERM) waarin we al onze managers vragen op basis van selfassessment hun strategische en operationele risico’s optimaal en integraal te managen in relatie tot risicogebieden als veiligheid, integriteit & compliance, financieel en reputatie & kwaliteit, zijn we naar mijn mening echt goed in control.’

Het DNA van Eneco kenmerkt zich ook door een hoge zorgvuldigheidsgraad in relatie tot dataveiligheid.

Data, cyberrisico’s en digital trust

Jeanine vervolgt: ‘Daarnaast vind ik het belangrijk om te benoemen dat we risico niet alleen zien als iets wat we moeten afdekken, maar ook als een kans om waarde te genereren. Mooi voorbeeld is cybersecurity, want in plaats van alle risico’s te willen uitsluiten zijn we nu meer gericht op cyber resilience en digital trust. Voorheen manageden we cyber security door het opwerpen van talloze afzonderlijke ‘Berlijnse muren’ en firewalls, maar nu managen we deze risico’s – op basis van alle wettelijke eisen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) – integraal in de cloud. Hiermee neemt onze cyber resilience aanzienlijk toe. Het gaat erom te kijken in hoeverre onze klanten echte digital trust in ons hebben en openstaan voor oplossingen rond bijvoorbeeld cybertechnologie. Denk aan het op afstand aansturen van zonnepanelen of een e-boiler. Als je daar een propositie omheen bouwt, kan dat geld opleveren voor zowel de klant als voor ons. Vertrouwen is hierbij cruciaal.’ 

‘Eneco migreert snel naar een strategisch databedrijf. We beschikken over miljoenen data waarmee wij nog beter in staat zijn om de energietransitie in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld energiedata van klanten, financiële data, data in het kader van marketing, tradingdata, data van onze assets en meer. Het DNA van Eneco kenmerkt zich ook door een hoge zorgvuldigheidsgraad in relatie tot dataveiligheid. In de top van de organisatie geven we bewust het goede voorbeeld en daarom hebben wij binnenkort met de volledige Raad van Commissarissen en de Management Board een intensive datasecurity training gepland. Ook alle Eneco-medewerkers worden hierop regelmatig getraind. Tot slot hebben we, omdat we onderdeel uitmaken van de kritische infrastructuur van Nederland, meerdere innovatieve back-up en back-to-start systemen. Met dit hele pakket aan integrale maatregelen creëren we digital trust en zetten we de schaduwkant van cybersecurity om in waarde.’

Financiële stabiliteit en financial trust

‘Eneco is een financieel sterk en stabiel bedrijf’, aldus Jeanine. ‘Recent hebben we van rating agency Standard & Poor’s het objectieve bewijs hiervoor ontvangen met een stand-alone rating van BBB+ en samen met onze moeder Mitsubishi zelfs een A- rating. Financial trust is voor bedrijven in de energiesector strategisch van groot belang. Hierdoor kunnen we ook goedkoper geld lenen, wat weer helpt om de energietransitie te versnellen en daarmee onze groeidoelstellingen te realiseren.’

Financial trust is voor bedrijven in de energiesector strategisch van groot belang.

Caring en Daring

‘Als CFO wil ik graag – net als alle andere Eneco-medewerkers – een persoonlijke bijdrage leveren aan onze energietransitie. Onze One Planet strategie zie ik als een vorm van Daring Leadership, het zijn immers uitdagende doelstellingen die we onszelf hebben opgelegd. Die kunnen we bereiken door Caring Leadership, optimale samenwerking, goed naar elkaar luisteren, begrip hebben voor elkaars standpunten. Zowel binnen onze eigen organisatie als met al onze klanten, de overheid en ketenpartners. Het belang van strategische allianties neemt toe, denk bijvoorbeeld aan de samenwerking met de overheid en partijen als Gasunie, Shell en Stedin. We zijn succesvol wanneer we Daring en Caring goed met elkaar weten te integreren.’

Ik zet bewust in op het creëren van een veilige cultuur.

Diversiteit en inclusiviteit

Als vrouwelijke leider zet Jeanine bewust in op het creëren van een veilige cultuur, waarin iedereen ongeacht afkomst, etniciteit, geloof of sexe zichzelf kan zijn. ‘Eneco wil een betere afspiegeling van de samenleving zijn dan nu. In de Board hebben we het regelmatig over de unconscious bias. Dit zijn onbewuste vooroordelen of sociale stereotypen over mensen buiten ons eigen bewuste bewustzijn. Iedereen heeft onbewuste overtuigingen over verschillende sociale en identiteitsgroepen. Door een spiegel van de samenleving te zijn, kunnen we onze doelstellingen nog beter waarmaken. Alleen samen kunnen we impact maken. Wat mooi is in dit verband is dat jonge medewerkers verenigd in Young Eneco ons extra stimuleren om de energietransitie verder te versnellen en wat ik ook mooi vind is dat ik samen met een groep topvrouwen binnen Eneco kijk hoe we in onze rol als vrouw nog meer impact kunnen maken.’ De CFO sluit het interview enthousiast af: ‘Als je dit allemaal overziet, heb ik eigenlijk de leukste baan van Nederland.’

Klik hier voor de Eneco Jaarverslag 2021 website.