IT is de enabler van de energietransitie

IT is de enabler van de energietransitie

Mario Suykerbuyk CIO Eneco:
IT is de enabler van de energietransitie

Mario Suykerbuyk werkt sinds eind 2017 als CIO (Chief Information Officer) bij Eneco. Hij kwam precies op het juiste moment, want Eneco maakte toen meerdere kantelpunten. De One Planet-strategie kwam centraal te staan, de organisatie werd meer centraal gestroomlijnd en het IT-landschap was toe aan een fundamentele verandering. Een interview met een CIO die gegrepen is door het belang van de energietransitie. ‘Ik wil werken bij een bedrijf dat er echt toe doet.’

Mario Suykerbuyk: ‘Toen ik begon was Eneco echt toe aan een strategische IT-heroriëntatie. Er waren meer dan 200 IT-projecten en we hadden door de toenmalige decentrale organisatie meer dan 300 IT-leveranciers. Eigenlijk hebben we toen het IT-landschap van Eneco opnieuw uitgevonden. Tegelijkertijd zijn we toen begonnen datagedreven te werken. Onze nieuw opgerichte Business Technology Organisation (BTO) richtte zich vanuit het hart van Eneco op vier belangrijke IT-kerntaken: een optimale klantrelatie ofwel Engaging Customers, implementatie van nieuwe producten en diensten, operationele excellentie en het aantrekken van top IT-talent. Data en intelligente systemen vormen hierbij de verbindende schakel.’

Een groot deel van de Eneco-medewerkers is een IT’er.

360-graden klantbeeld

Mario’s missie is IT zodanig te transformeren dat zowel consumenten als zakelijke klanten zo goed mogelijk worden ondersteund bij hun individuele energietransitie. Mario: ‘Engaging Customers betekent dat we vanuit één groot CRM-platform iedereen echt kunnen helpen om de energietransitie te versnellen. Dit betekent dat we een volledig digitaal en integraal diensten- en productportfolio hebben ontwikkeld. Hierop zij al onze assets aangesloten: de wind- en zonneparken, de warmteboilers en warmtepompen, digitale Cv-ketels, laadpalen en meer. Deze digitale energie-infrastructuur wordt ondersteund met data, slimme apps en websites. Hiermee hebben we als het ware een 360-graden klantbeeld ontwikkeld dat de complete energieketen omvat. Hierbinnen kunnen klanten zelf schakelen en stappen zetten. Alles is digitaal en met de hoogste veiligheidseisen aan elkaar verbonden. We hebben dus connected devices tot stand gebracht. Ideaal voor de klant want de data is real-time beschikbaar, dus je kan als klant volledig meebewegen: wat kan je doen om energie te besparen, wat is het directe kosteneffect hiervan, hoeveel is je auto opgeladen, wat doen zonnepanelen, wat is het gedrag van je Cv-ketel en meer. Op basis hiervan kunnen we ook slimme tips geven aan klanten. Onze monteurs worden hiervoor ook speciaal opgeleid. En onze marketeers helpen ons deze boodschap te brengen. IT is dus echt een ‘’enabler’’ met als doel radicale elektrificatie en dus Nederland versneld van het gas af te halen.’

Internet of Things

‘Implementatie van nieuwe producten en diensten – onze tweede IT-kerntaak – is mogelijk doordat we IoT, Internet of Things, actief hebben omarmd. De kern is dat we data zo beschikbaar hebben gekregen dat we door AI, Artificial Intelligence, en ML, Machine Learning, algoritmen kunnen ontwikkelen waarmee we voorspellingen kunnen doen. Op meganiveau kunnen we voorspellen wat temperatuurswisselingen – kouder of warmer weer – doen met de energievraag en hoe we vraag en aanbod vanuit onze wind- en zonneparken en daaraan gerelateerde energie-infrastructuur optimaal kunnen managen. Met een combinatie van onze eigen assets en door de in- of verkoop van energie kunnen we hier op inspelen. We kunnen met data zelfs wieken van windmolens tijdelijk uit de wind of juist vol in de wind zetten. Ook kunnen we energie in batterijen opslaan en als de algoritmen dit aangeven weer vrijgeven. Maar dit kan ook op microniveau, dus in de eigen woningomgeving van consumenten. Wanneer kan je het beste je auto aan de laadpaal zetten, kunnen we energienetten decentraal zo koppelen dat het energienet niet overbelast wordt, hoe kan je zonnepanelen het beste inzetten, etc. Zakelijke klanten kunnen zo het effect van warmtepompen of E-boilers berekenen en meer. Kortom, een geweldige ontwikkeling waarmee we de energietransitie echt kunnen versnellen!’, aldus een enthousiaste Mario. ‘Wij willen hierbij voorop lopen en klanten hiermee dus echt helpen bij het maken van de next steps richting warmtewisselaars, vergaande elektrificatie en dus Nederland van het gas af krijgen.’

We kunnen met data zelfs wieken van windmolens tijdelijk uit de wind of juist vol in de wind zetten.

Operational excellence

Mario: ‘Onze derde IT-taak is operational excellence. Dit staat voor dingen slimmer en beter doen. Connectiviteit, dus de onderlinge verbondenheid, van alle devices maakt de weg vrij naar constante verbetering van onze producten of diensten. Dankzij rationalisatie van IT-systemen en de specifieke Eneco-aanpak kunnen klanten, product en data nóg beter aan elkaar worden gekoppeld. Hiermee kunnen we sneller (om)schakelen, informatie nog beter beschikbaar maken en aanzienlijk op kosten besparen, dus aan concurrentiekracht winnen. We hebben speciale methoden ontwikkeld om de effectiviteit van onze processen te vergroten, dus door de juiste dingen te doen én die dingen 100% juist te doen zeg maar. Het doel is om variatie in processen te verminderen om zo onze producten of diensten nóg beter te maken.Superinteressant’, aldus Mario. ‘IT maakt dus de next steps mogelijk. Doordat Eneco wel groot is, maar zeker geen moloch van een organisatie, kunnen we hierin echt het verschil maken. We hebben echt alle competities in huis om de energietransitie mogelijk te maken.’ 

Vanuit één groot CRM-platform kunnen we de energietransitie versnellen.

Juiste talent

Talent aantrekken en behouden is de vierde IT-kerntaak: de juiste mensen binnen de eigen organisatie en bij onze partners moeten samen acteren als high-performanceteams. Mario: ‘We hebben maar één aarde en juist bij Eneco zetten we onze kennis en kunde in om de aarde leefbaar te houden. De energietransitie is simpelweg keihard nodig. Steeds meer mensen en organisaties beseffen dit en dat wij hen hierbij als Eneco kunnen helpen is het gemeenschappelijk DNA van Eneco. IT is hierbij cruciaal. En daarom kunnen we gelukkig aan de juiste IT-talenten komen en hen ook behouden. We bieden IT’ers geweldige carrière- en ontplooiingskansen, ook al omdat de digitale transformatie steeds sneller gaat. Het klinkt raar, maar corona helpt ook om de transitie te versnellen. Het geeft een extra push. Als je weet dat we hier met 400 tot 450 IT-specialisten werken dan weet je ook wat onze power is. Een groot deel van de Eneco-medewerkers is een IT’er, zonder ons is de energietransitie eigenlijk niet mogelijk. IT helpt om sneller om te schakelen!’  

Klik hier voor de Eneco Jaarverslag 2021 website.