Diversiteit en inclusiveit vormen de kern van ons DNA

Diversiteit en inclusiveit vormen de kern van ons DNA

Ignatia Mannoe, Program Manager Diversity & Inclusion Eneco
Diversiteit en inclusiveit vormen de kern van ons DNA

One Planet betekent voor Eneco niet alleen een ultieme keuze voor duurzaamheid, maar ook dat Eneco nog meer dan voorheen een spiegel van de maatschappij wil zijn. We interviewen Ignatia Mannoe, Program Manager Diversity & Inclusion. ‘One Planet en de energietransitie zijn de right things to do, Diversity & Inclusion is een smart thing to do.’

‘In het kader van One Planet en Eneco’s missie ‘’Duurzame energie van iedereen’’ heeft Eneco zich meer ingezet op een cultuurverandering’, stelt Ignatia. ‘De doelstelling is dat we met elkaar nog klantgerichter worden en dat we de interne samenwerking verder verbeteren. Daarom heeft Eneco zijn kernwaarden opnieuw gedefinieerd. We hebben drie nieuwe kernwaarden: Drive the change, Deliver the plan en Make eachother successful . Vanuit D&I hebben we deze Eneco-waarden concreter gemaakt: voor Drive the Change is  diversiteit nodig en Make eachother successful heeft een belangrijke relatie met inclusiviteit. Beide zijn nodig om de kernwaarde Deliver the plan, dus onze One Planet strategie, waar te maken. We kunnen de energietransitie dus alleen waarmaken als we de cultuur van en het gedrag binnen Eneco veranderen.’

Het is wetenschappelijk bewezen dat D&I leidt tot betere prestaties van een bedrijf.

Duurzame energie voor en met iedereen

Ignatia: ‘Als we de doelstellingen van One Planet willen halen dan kan dat alleen als we een nog betere spiegel van de samenleving worden. Ook willen we nog meer dan nu een voorbeeld in de markt zijn. Daarom willen we alle medewerkers hierbij betrekken. Iedereen doet ertoe en hoort erbij. Bij diversiteit en inclusiviteit draait het erom dat iedereen er mag zijn. Man, vrouw, alle kleuren en leeftijden, lhbtq+ of religie. Verschil moet er juist zijn. Want door deze verschillen hebben we allemaal onze eigen kijk. Dit verrijkt en versterkt elkaar. Dit creëert voordelen, niet erg en ook menselijk, maar de vraag is of medewerkers ook op een andere manier kunnen en durven te kijken. Willen we divers en inclusief zijn, dan moeten we dit dus verankeren in ons DNA.’

Verandering begint aan de top

‘Uiteraard gaat onze D&I-journey niet vanzelf. Ik ben oprecht blij dat de Management Board van Eneco diversiteit en inclusiviteit heeft omarmd. Elk lid van de Board heeft een eigen subthema als verantwoordelijkheid op basis van eigen interesse of competentie. Doel is leidinggevenden en medewerkers op de werkvloer door diversiteit en inclusiviteit met elkaar te verbinden. Dit doen we onder andere door de dialoog te stimuleren. Het echte gesprek met elkaar durven aan te gaan ongeacht de zichtbare en onzichtbare verschillen. Binnen Eneco is daarnaast een D&I-community ontstaan waarbij collega’s zich actief inzetten voor D&I, iedereen op zijn of haar eigen manier. Dit leverde verrassende resultaten op. Hoewel iedereen anders is, kan je hier juist veel van leren. In juni is daarnaast een Leadership Event georganiseerd voor ruim 300 leidinggevenden met als onderwerp Social Safety en de rol van managers in het creëren van een sociaal veilige en inclusieve omgeving. We hebben mooie stappen gezet in 2021, in 2022 zal D&I nog meer dan voorheen integraal deel uitmaken van de werkwijze van Eneco en in 2023-2024 zit D&I in de kern van ons DNA’, stelt Ignatia.

In 2023-2024 zit D&I in de kern van ons DNA.

Vrouwelijk leiderschap

Ignatia Mannoe: ‘Eneco heeft ruim 2.800 medewerkers. Als we kijken naar de gender balance op leidinggevende posities zagen we dat dit begin 2021 bestond uit circa 25% vrouwelijke leiders. We willen bewust een betere balans en werken in 2023 toe naar 37%. Dit is dus een harde genderdiversiteitsdoelstelling. Het mooie is dat we dit jaar hierin al goede progressie hebben geboekt. Om de doelstelling te halen zetten we er, zonder overigens tot positieve vrouwelijke discriminatie over te gaan, actief op in om meer vrouwelijke leiders te krijgen, zowel extern maar ook intern. We willen de interne mobiliteit vergroten door bewust te kijken hoe we voor vrouwelijke talenten eventuele belemmeringen kunnen wegnemen en nog beter zicht te krijgen op hun ambities. Bij gelijke geschiktheid kiezen we voor een vrouw.’

Inclusiviteit

‘Ook met inclusiviteit zijn we flink op weg’, stelt Ignatia. ‘Bijvoorbeeld door workshops te organiseren waarmee we inmiddels ruim twintig procent van de medewerkers hebben bereikt. We gaan dus bewust de dialoog aan. Ook hebben we het onderwerp Unconscious Bias door discussies met meer dan 300 collega’s op de kaart gezet. Hierdoor zijn we ons meer bewust dat we te maken hebben met onbewuste vooroordelen of sociale stereotypen. Door dit alles worden we echt meer inclusief. Dit wordt gemeten via series van vragenlijsten onder medewerkers. De uitkomst is een cijfer dat de perceptie van medewerkers weergeeft over hoe inclusief Eneco is. In 2019 scoorden we een 7,1. De doelstelling voor 2021 was 8,1, maar onze score bedraagt nu al 8,9. In de vragenlijsten komen onderwerpen als vooroordelen en ongewenst gedrag aan de orde. Iedereen heeft onbewuste overtuigingen over verschillende sociale en identiteitsgroepen. Door een spiegel voor te houden, bereiken we dus resultaat. We zetten in op de vraag: wat kan ik er aan doen om inclusiviteit te bevorderen? Zowel als leider, als teamlid en met elkaar.’

We kunnen de energietransitie alleen waarmaken als we cultuur en gedrag veranderen.

Verpersonificatie van D&I

‘Ik kom uit een andere cultuur en heb een deel van mijn jeugd gewoond in een achterstandswijk, vertelt Ignatia openhartig. ‘Door hard te werken heb ik mijn studies afgerond en ben ik Operational Auditor geworden. Ik werk inmiddels dertien jaar voor Eneco. De laatste jaren heb ik me vooral bezig gehouden met soft & behavior controls. Dit kwam voort uit wat ik om me heen zag. Je kan best veel regels en richtlijnen opstellen, maar het is uiteindelijk de mens die beslist hoe hij hier mee omgaat. Cultuur audits zijn nog relatief nieuw in ons vakgebied. Hier heb ik me op gestort en ik rond binnenkort een Master in Culture & Change af. Vanuit deze interesse heb ik intern gesolliciteerd en nu ben ik eindverantwoordelijk voor D&I bij Eneco. Super en hier ligt ook echt mijn hart. Eigenlijk ben ik dus de verpersonificatie van D&I!’

D&I leidt tot betere prestaties

‘Het is wetenschappelijk bewezen dat D&I leidt tot betere prestaties van een bedrijf. Je benut talenten maximaal en laat iedereen tot zijn of haar recht komen. Als mensen op hun plek zitten bloeien ze echt op. Dit heeft impact op Eneco. We krijgen betere besluitvorming, worden creatiever, hebben meer invalshoeken tot onze beschikking, kunnen klantbehoeften beter inschatten, worden nieuwsgieriger en zorgen ook beter voor elkaar. We worden echt één team, één Eneco. Hierdoor kunnen we onze ambitieuze One Planet doelstellingen beter en sneller waarmaken en dus de energietransitie versnellen’, besluit Ignatia Mannoe het interview met passie. ‘Echt geweldig dat ik hier een belangrijke rol in heb!’

D&I-facts

Klik hier voor de Eneco Jaarverslag 2021 website.